CIM 2014

El Congrés dels Tècnics Municipals.

Els dies 27 i 28 doctubre de 2014, el Col·legi dEnginyers Tècnics dObres Públiques de Catalunya organitza el II CONGRÉS NACIONAL DENGINYERIA MUNICIPAL a Barcelona, sota el lema El Congrés dels Tècnics Municipals.     

Els principals objectius del Congrés són difondre els coneixements tècnics més actuals que afecten els serveis municipals i afavorir l’intercanvi d’experiències entre els professionals i les empreses, per potenciar les oportunitats i fortaleses del nostres territori i millorar la prestació d’aquests serveis mitjançant un ús eficient dels recursos  públics.

Per tal d’enriquir els continguts del Congrés amb les experiències de municipis, de tècnics, dempreses i organismes, s’ha obert un període de presentació de comunicacions fins el 30 d’agost.     

Els col·legiats del COLGEOCAT gaudeixen de preu especial en el cost de la inscripció al Congrés:

– Abans del 30 de setembre, 150.  

– Del 30 de setembre al 12 d’octubre 200.  

– Del 13 al 22 d’octubre 250.     

I descomptes especials per inscripcions d’una mateixa empresa abans del 13 d’octubre: 2 persones 5% de descompte; 3 persones 10% de descompte; 4 persones 15% de descompte; i 5 persones o més, 20% de descompte.

Tota la informació detallada clicant a CIM2014.

 

(Informació/Imatge: CETOP)

Documents adjunts CIM 2014:
Publicat el 25 de juny del 2014