Circulars tècniques sobre l’anàlisi qualitativa de risc (AQR)

L’Agència de Residus de Catalunya ha elaborat noves publicacions sobre sòls contaminats que s’afegeixen a les existents, concretament s’han publicat set publicacions que són circulars tècniques sobre l’anàlisi quantitativa de risc (AQR) que tenen per objectiu establir i homogeneïtzar criteris d’actuació i de decisió.

Aquestes publicacions ja estan disponibles a la pàgina web de l’Agència per a la seva consulta. https://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/Publicacions_sols

Publicat el 29 de juliol del 2022