COENERCAT 2018

Congrés d’Energia de Catalunya.

Els dies 13 i 14 de febrer se celebrarà la cinquena edició del COENERCAT, el Congrés d’Energia de Catalunya, sota el lema L’energia del Territori de Catalunya.

L’objectiu d’aquest congrés és facilitar l’ús adequat del territori i de les fonts renovables de Catalunya per tal d’assolir els objectius del 100% renovable a Catalunya.

Els temes de les ponències estaran relacionats amb les superfícies necessàries, les reservades, la seva possible localització i criteris per a pràctiques apropiades, així com les superfícies ocupades per les infraestructures del present sistema energètic a Catalunya.

L’entrada és lliure, però tindran prioritat les persones que hagin fet la reserva al correu coenercat@coenercat.cat, indicant el dia o dies pels quals es fa la reserva, el nom i l’adreça de correu electrònic.  

Tota la informació detallada al BLOG COENERCAT.

 

(Font/Imatge: CoEnerCat)

Documents adjunts COENERCAT 2018:
Publicat el 18 de gener del 2018