COLGEOCAT – Assemblea General Ordinària 2013

Es convoca Assemblea General Ordinària el divendres 15 de març del 2013.

Benvolguts col·legiats,

El divendres 15 de març tindrà lloc, a la seu del col·legi, l’Assemblea General Ordinària 2013 de COLGEOCAT, a les 19:00 h. en primera convocatòria i a les 19:30 h. en segona convocatòria.

Podeu consultar l’ordre del dia a la CONVOCATÒRIA.

Els precs i preguntes s’hauran d’haver formulat per escrit i presentats a la secretaria de la Delegació, com a mínim 6 dies abans de la celebració de l’Assemblea.

Els col·legiats que no puguin assistir i així ho desitgin poden delegar el seu vot en un altre col·legiat que sí assisteixi, el qual haurà de presentar la butlleta de DELEGACIÓ DE VOT degudament complimentada i signada.

Es prega confirmació d’assistència a info@colgeocat.org o bé al telèfon 934 250 695.

Documents adjunts COLGEOCAT – Assemblea General Ordinària 2013:
Publicat el 16 de gener del 2013