COLGEOCAT – ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2014

Divendres 7 de març de 2014.

Benvolguts col·legiats,   

El divendres 7 de març tindrà lloc, a la seu del col·legi, l’Assemblea General Ordinària 2014 del COLGEOCAT, a les 19:00 h. en primera convocatòria i a les 19:30 h. en segona convocatòria.  

Podeu consultar l’ordre del dia a la CONVOCATÒRIA.  

Els precs i preguntes s’hauran d’haver formulat per escrit i presentats a la secretaria de la Delegació, com a mínim 6 dies abans de la celebració de l’Assemblea.  

Els col·legiats que no puguin assistir i així ho desitgin poden delegar el seu vot en un altre col·legiat que sí assisteixi, el qual haurà de presentar la butlleta de DELEGACIÓ DE VOT degudament complimentada i signada.  

Es prega confirmació d’assistència a info@colgeocat.org o bé al telèfon 934 250 695.

Documents adjunts COLGEOCAT – ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2014:
Publicat el 7 de gener del 2014