COLGEOCAT – ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2015

Divendres 6 de març de 2015.

Benvolguts col·legiats/des,

El divendres 6 de març tindrà lloc, a la seu del col·legi, l’Assemblea General Ordinària 2015 del COLGEOCAT, a les 19:00 h. en primera convocatòria i a les 19:30 h. en segona convocatòria.

Podeu consultar l’ordre del dia a la CONVOCATÒRIA.

Els precs i preguntes s’hauran d’haver formulat per escrit i presentats a la secretaria de la Delegació, com a mínim 6 dies abans de la celebració de l’Assemblea.

Els col·legiats que no puguin assistir i així ho desitgin poden delegar el seu vot en un altre col·legiat que sí assisteixi, el qual haurà de presentar la butlleta de DELEGACIÓ DE VOT degudament emplenada i signada.

Es prega confirmació d’assistència a info@colgeocat.org o bé al telèfon 934 250 695.   

Documents adjunts COLGEOCAT – ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2015:
Publicat el 6 de febrer del 2015