COLGEOCAT – ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2016

Dijous 10 de març de 2016.

Benvolguts col·legiats/des,  

El dijous 10 de març tindrà lloc, a la seu del col·legi, l’Assemblea General Ordinària 2016 del COLGEOCAT, a les 19:00 h. en primera convocatòria i a les 19:30 h. en segona convocatòria.

 Podeu consultar l’ordre del dia a la CONVOCATÒRIA.  

Els precs i preguntes s’hauran d’haver formulat per escrit i presentats a la secretaria de la Delegació, com a mínim 6 dies abans de la celebració de l’Assemblea.  

Els col·legiats que no puguin assistir i així ho desitgin poden delegar el seu vot en un altre col·legiat que sí assisteixi, el qual haurà de presentar la butlleta de DELEGACIÓ DE VOT degudament emplenada i signada.

Es pot consultar l’esborrany de l’acta de l’Assemblea 2015, pendent de lectura i aprovació, accedint al següent ENLLAÇ.

Es prega confirmació d’assistència a info@colgeocat.org o bé al telèfon 9342506925.

Documents adjunts COLGEOCAT – ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2016:
Publicat el 10 de febrer del 2016