COLGEOCAT – ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2017

Dijous 23 de febrer del 2017.

Benvolguts col·legiats/des,

El dijous 23 de febrer tindrà lloc, a la seu del col·legi, l’Assemblea General Ordinària 2017 del COLGEOCAT, a les 19.00 h. en primera convocatòria i a les 19.30 h. en segona convocatòria.

Podeu consultar l’ordre del dia a la CONVOCATÒRIA.

Els precs i preguntes s’hauran d’haver formulat per escrit i presentats a la secretaria de la Delegació, com a mínim 6 dies abans de la celebració de l’Assemblea.

Els col·legiats que no puguin assistir i així ho desitgin poden delegar el seu vot en un altre col·legiat que sí que assisteixi, el qual haurà de presentar la butlleta de DELEGACIÓ DE VOT degudament emplenada i signada.

Us informem que prèviament a l’assemblea, a les 18 h, hi haurà una xerrada a càrrec del nostre company Enric Vazquez Suñé sobre lhidrotermalisme a Santa Coloma de Gramenet.

Es prega confirmació d’assistència a info@colgeocat.org o bé al telèfon 9342506925.

Publicat el 23 de gener del 2017