COLGEOCAT – ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2018

Dijous 15 de març del 2018.

Benvolguts col·legiats/des,

El dijous 15 de març tindrà lloc, a la seu del col·legi, l’Assemblea General Ordinària 2018 del COLGEOCAT, a les 19 h. en primera convocatòria i a les 19.30 h. en segona convocatòria.

Podeu consultar l’ordre del dia a la CONVOCATÒRIA.

Tal i com indica el primer punt de l’ordre del dia, es procedirà a la lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea 2017. Es pot llegir el seu contingut al següent ENLLAÇ.

Els precs i preguntes s’hauran d’haver formulat per escrit i presentats a la secretaria de la Delegació, com a mínim 6 dies abans de la celebració de l’Assemblea.

Els col·legiats que no puguin assistir i així ho desitgin poden delegar el seu vot en un altre col·legiat que sí que assisteixi, el qual haurà de presentar la butlleta de DELEGACIÓ DE VOT degudament emplenada i signada.

Es prega confirmació d’assistència a info@colgeocat.org o bé al telèfon 9342506925.

Publicat el 14 de febrer del 2018