COLGEOCAT es reuneix amb el Departament de Territori i Sostenibilitat

El passat 21 de gener, en Joan Escuer i en Ramon Pérez, President i Vicepresident de Colgeocat, es van reunir amb l’Hble. Sr. Recoder i Miralles, Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, i el senyor Francesc Damià Calvet i Valera, secretari de Territori i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat del nou Govern de la Generalitat de Catalunya.

Es van tractar temes tan rellevants com són la infraestructura geològica de Catalunya, les tasques de l’Institut Geològic de Catalunya (els Geotreballs de l’IGC, el binomi IGC-GEOCAT), concretant així mateix en temes de vital importància pel país com el paper de la geologia en l’obra pública (en especial les subterrànies), l’energia geotèrmica com a font renovable a potenciar a l’obra pública i edificis oficials i tot allò que fa referència al recurs aigua (Agència Catalana de l’Aigua).

Publicat el 25 de gener del 2011