COLGEOCAT I EL COL·LEGI DE GEÒGRAFS SIGNEN UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ

El passat 1 de juliol.

El dia 1 de juliol COLGEOCAT i el Col·legi de Geògrafs de Catalunya han formalitzat la seva col·laboració amb la signatura d’un conveni, mitjançant el qual queden establerts els mecanismes de col·laboració recíproca en la difusió de les activitats que ambdues entitats organitzem, promovent les accions formatives i facilitant la formació continuada dels respectius col·lectius professionals. 

Els col·legiats poden aprofitar així la formació transversal i diversificada en les mateixes condicions de matriculació.

COLGEOCAT continua treballant en la creació de vincles i sinèrgies amb altres entitats i associacions, amb l’objectiu comú de donar un servei de qualitat als professionals del sector.

 

(Imatge: logos COLGEOCAT-DCGC)

Publicat el 16 de juliol del 2014