COLGEOCAT membre actiu de la Intecol·legial

El 28 d’abril de 2011 es va constituir l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.

L’Associació Intercol·legial va néixer amb la ferma voluntat de defensar la validesa del model actual de col·legis professionals, com a figura garant de la Deontologia i les bones pràctiques, així com per millorar la prestació de serveis i la salvaguarda de l’interès públic.

L’Associació, conformada per més de 90 col·legis professionals catalans, representant més de 45 disciplines professionals diferents i més de 100.000 professionals arreu de Catalunya, és ja una realitat, amb un programa d’actuacions i objectius generals per al període 2012-2013, centrats principalment en projectar la funció social dels col·legis professionals, consolidar l’Associació i avançar en la cooperació intercol·legial.

COLGEOCAT forma part del Grup de Treball sobre peritatges judicials i del Grup de Treball per elaborar una Declaració de principis sobre la futura Llei de serveis professionals, alhora que està representat a la Taula Tècnica, encarregada d’executar les línies de treball de l’Associació.

Publicat el 5 de març del 2012