COLGEOCAT, MEMBRE DEL CONSELL RECTOR DE L’ICGC

Primera reunió celebrada el 14 de març.

COLGEOCAT forma part del Consell Rector del recent creat Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per designació del Conseller de Territori i Sostenibilitat Hble. Sr. Santi Vila.

La primera reunió del Consell Rector de lICGC es va convocar el passat divendres 14 de març, assistint per part del COLGEOCAT el President Ramon Pérez i Mir.

El gruix de la reunió va ser fer balanç de les activitats fetes per lICC i lIGC durant lany 2013, així com presentar la dissolució de lempresa Geocat, el nou organigrama de lICGC, aprovació del pressupost i la previsió dactuacions i eixos principals pel 2014.

Valorem molt positivament la presència dels geòlegs professionals al Consell Rector de lICGC, on hi treballarem amb actitud positiva per tal de potenciar al màxim el paper de la geologia i la seva repercussió social i professional.

Publicat el 19 de març del 2014