COLGEOCAT proposa crear un Grup de Treball Multidisciplinari de Geotèrmia

Colgeocat ha proposat la creació d’un Grup de Treball per al desenvolupament de l’Energia Geotèrmica a Catalunya, en el qual estiguin involucrats tots els agents competents implicats en aquest sector, i liderat per l’Administració Catalana.

Per aquest motiu s’han realitzat tota un sèrie de contactes i s’han mantingut reunions amb el Sr. Josep Canós, Director, i el Sr. Francesc Sabio i Oliveros, Subdirector, de la Direcció General d’Energia i Mines; amb membres de la Comissió d’Economia i Empresa del Parlament de Catalunya, i properament està programada una reunió amb el Sr. Josep Escorihuela, de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

Treballar en la implantació d’una tecnologia poc coneguda al nostre país, però molt eficient i de gran aplicació arreu d’Europa, com és el cas de la Geotèrmia de baixa entalpia, respon a la necessitat de tenir al nostre abast una eina que aglutini els diferents interessos i sensibilitats, tant des del punt de vista tècnic, administratiu i empresarial, com des del punt de vista ambiental i social, que proporcioni el marc legistlatiu i regulatori adient per les aplicacions d’aquesta energia renovable i sostenible.

(Imatge: Internet)

Publicat el 5 de maig del 2011