COLGEOCAT VISITA BCASA, BARCELONA CICLE DE L’AIGUA

Dimecres 25 de maig.

El passat 25 de maig de 2016, un grup de quinze col·legiats van visitar les instal·lacions de l’empresa Barcelona Cicle de l’Aigua S.A. de l’Ajuntament de Barcelona.

En el transcurs de la mateixa es va presentar el SIG SITE, que s’utilitza per accedir a totes les dades disponibles: 1532 km de xarxa de clavegueram, 282 pous, 47 piezòmetres, 1029 sondeigs, i 1662 fonts, així com la situació de mines d’aigua, o refugis de la guerra civil, entre d’altres.

També es va accedir al Centre de Control, que emet alertes en cas de fortes pluges, i on es té el comanament de tota la xarxa, així com als dipòsits de regulació de les aigües pluvials, que permeten emmagatzemar i laminar les crescudes sobtades.

Per concloure aquesta activitat, es va fer una visita al Dipòsit de Retenció d’Aigües Pluvials de Joan Miró.

Donat l’interès d’aquesta convocatòria, s’intentarà programar una altra visita aquesta tardor.

 

(Imatge: visita diposit Joan Miró, J. Sánchez)

Publicat el 1 de juny del 2016