Col·legis professionals: col·legiació obligatòria i visat de documents

El dimecres 17 de febrer es va celebrar aquesta conferència, a la qual va assistir Joan Escuer, president de COLGEOCAT, i on es va parlar de la Llei Òmnibus, que transposa la directiva europea de Serveis a l’Estat espanyol i que incideix directament en els col·legis professionals.

Consulteu el vídeo resum de l’acte.

Publicat el 1 de març del 2010