COM ERA CATALUNYA?

Les transformacions geogràfiques del territori des de 1945.

L’ICGC ha posat en marxa el lloc web COM ERA CATALUNYA? per poder veure en imatges com ha evolucionat geogràficament Catalunya en els darrers 70 anys.

Es tracta d’una eina didàctica i senzilla que mostra, amb un sol impacte visual, les transformacions geogràfiques del  nostre territori en el lloc escollit. El resultat és de gran importància per a estudis territorials,  històrics i geogràfics, ja que hi queda recollit el territori català  abans de les fortes transformacions urbanístiques que hi va haver a  partir dels anys 60.

El resultat ha estat possible gràcies a la signatura de dos convenis entre l’ICGC i l’exèrcit espanyol, la realització  dels processos daerotriangulació i rectificació dels fotogrames i la  generació dels geoserveis per facilitar-ne el seu ús.  

 

(Font/Imatge: Beta Portal ICGC)

Publicat el 15 de abril del 2015