COMISSIÓ DE GEOTÈCNIA

COLGEOCAT va presentar, el passat 2 de juny, la seva iniciativa per crear un nou grup de treball, la Comissió de Geotècnia, alhora que va exposar les principals línees dactuació de la mateixa.

La Comissió de Geotècnia pretén ser una nova eina de participació i implicació del col·legiat a les feines i tasques del col·legi. Aquest grup de treball no es crea amb la voluntat de ser una comissió del CTE o d’acreditacions, sinó amb la idea de treballar de manera positiva i constructiva en les problemàtiques de la geotècnia en el camp de l’edificació i obra civil.

Una de les principals línies de treball de la comissió serà aconseguir una major transparència en la redacció dels informes i, per tant, buscar les fórmules per aconseguir-ho.

Aprofitant l’eina del visat i la normativa de visats que obliga al compliment del CTE, es podria millorar la qualitat dels estudis geotècnics. La proposta d’ampliar els requisits necessaris per a que un estudi sigui visat té com a objectiu assolir una major transparència i, per tant, assegurar que les tasques recollides a l’informe siguin feines realment fetes, per combatre, d’aquesta manera i en la mesura del possible, les pràctiques fraudulentes.

Les eines d’actuació haurien d’anar també dirigides cap a un reforç de la pedagogia envers la societat, tenint una major presència en els mitjans de comunicació, explicant els treballs que es fan i el seu àmbit de responsabilitat, tot lligat sempre a uns preus raonables i a uns nivells mínims que no desacreditin la qualitat d’aquestes feines.

Pedagogia també, i d’una forma més concreta, envers altres col·lectius professionals amb els que els geòlegs interactuen laboralment, organitzant xerrades amb altres col·legis, enfocades a aspectes concrets de la nostra professió, fent entendre les diferents metodologies i fent arribar el missatge que l’estalvi inicial en no fer un estudi geotècnic no és un estalvi real enfront la problemàtica que es genera per la manca del mateix.

Es van comentar altres temes interessants a tractar i es va obrir un debat sobre les actuals pràctiques deslleials existents que ens afecten directament. És per tot això, que la Comissió de Geotècnia necessita gent activa, amb ganes de buscar i trobar les eines necessàries per donar solucions a aquesta problemàtica i ampliar el camp de treball del geòleg en aquesta disciplina.

Per a tots aquells de vosaltres que estigueu interessats en formar-hi part, només cal que ompliu el document adjunt i el feu arribar, abans del proper 16 juny, a asoto@colgeocat.org.

Seguidament, informarem a tots els participants de la data de la primera reunió.
   
Volem fer arribar el nostre agraïment a tots els assistents per la seva participació activa a la reunió.

Ramon Pérez
Albert Ventayol

Publicat el 22 de juny del 2010