COMISSIÓ TÈCNICA DE L’AIGUA DEL COLGEOCAT

Vols formar-hi part?

COLGEOCAT vol crear una comissió tècnica sobre temes relacionats amb laigua, per tal que puguem difondre i debatre els temes dactualitat entre els geòlegs i la societat.

Lobjectiu principal que ha portat el Col·legi a constituir una Comissió de lAigua és el de reforçar les relacions amb les entitats receptores dels treballs dels geòlegs per poder incrementar la presència en les institucions, i la intervenció en la generació de normativa i disposicions legals. Amb això volem transmetre a les administracions públiques les necessitats de serveis que hem detectat a partir de lexperiència de la nostra activitat professional i de la relació amb els altres companys.

Aquesta comissió tractarà, entre altres, els següents temes tècnics:

– Cicle de laigua

– Planificació hidrològica

– Captacions daigua

– Normativa i legislació relacionada amb l’aigua (UNE, legislació europea, estatal, autonòmica i local).

– Avaluació dimpacte ambiental.

– Activitats extractives.

– Protecció de lentorn natural.

– Altres temes relacionats.

Dins de lestructura del Col·legi, la Comissió de lAigua dependrà directament del Consell de Govern, que designarà els coordinadors daquesta comissió dentre els geòlegs col·legiats coneixedors de les temàtiques que shagin de tractar.  

Serà competència de la Comissió de lAigua estudiar, crear i gestionar els serveis que consideri necessaris per facilitar la pràctica professional dels geòlegs en aquest camp.

Per constituir aquesta comissió i poder organitzar els grups de treball que calguin, necessitem comptar amb la vostra experiència professional per comentar les necessitats del col·lectiu, i també per veure com podem enfocar els nostres esforços.

Si desitgeu formar part de la Comissió de lAigua, us hi podeu inscriure enviant un correu electrònic a info@colgeocat.org o bé trucant al telèfon 934250695.

Documents adjunts COMISSIÓ TÈCNICA DE L’AIGUA DEL COLGEOCAT:
Publicat el 27 de abril del 2016