COMPRENDRE EL TERRITORI. LA MIRADA DELS GEÒLEGS.

Col·loqui amb els nostres companys Albert Martínez i Marc Tudela.

La geologia dun indret és la peça clau per entendre el perquè de les espècies danimals i plantes que hi viuen. El substrat rocós condiciona el relleu i, amb aquest, la climatologia, generant microclimes i donant lloc a les característiques del terreny.

Albert Martínez i Marc Tudela, de lentitat Itineraris Geològics, i autors del llibre Els tresors geològics del paratge natural de Poblet (Itineraris Geològics, 2015), explicaran les descobertes que han gaudit durant la realització daquesta nova guia, obrint un col·loqui amb tots els presents.

Participa-hi el pròxim dijous 4 de febrer a les 19 h al Fòrum Altair.

 

(Font: Forum Altair / Imatge: A.Martínez)

Documents adjunts COMPRENDRE EL TERRITORI. LA MIRADA DELS GEÒLEGS.:
Publicat el 29 de gener del 2016