Conclusions del V Seminario sobre Ensayos de Pilotes

El passat mes de novembre va tenir lloc a Madrid el V Seminario sobre Ensayos de Pilotes.

Els assajos d’integritat de pilots subministren informacions sobre les dimensions físiques, la continuïtat o la consistència dels materials utilitzats. El seu ús s’ha estès arreu d’Espanya i en tot el món com a mètode per al control de qualitat de la construcció de pilots i cimentacions profundes, i ja són moltes les empreses que realitzen aquest tipus d’assaig.

Les proves de càrrega permeten conèixer el comportament real dels pilots en el terreny, sotmesos a càrregues generalment superiors a les de servei. Es realitzen en la fase de projecte de la cimentació, i també en la fase de construcció com a comprovació del disseny realitzat.

El seminari, que estava dirigit tant a geòlegs, com a tècnics que realitzen assajos, projectistes, directors d’obra i constructors que han d’especificar les seves condicions d’execució i valorar els seus resultats, va comptar amb les ponències del Dr. Joram M. Amir i del Sr. Carlos Fernández Tadeo, i es van tractar, entre d’altres temes, el mètode sònic, el mètode ultrasònic cross-hole, assajos especials PSI, BIT-, i assajos de càrrega estàtics, dinàmics i ràpids.

Documents adjunts Conclusions del V Seminario sobre Ensayos de Pilotes:
Publicat el 25 de gener del 2010