Consulta prèvia sobre modificacions en el projecte normatiu relacionat amb el 3r cicle de la planificació hidrològica de Catalunya

L’ACA ha tret a consulta prèvia la normativa que acompanyarà el Pla de Gestió de la conca Hidrogràfica de Catalunya en aquest tercer cicle.

Durant 15 dies es pot contestar el qüestionari que trobareu al següent LINK,  per tal d’ajudar a comptar amb més reflexions a l’hora de redactar aquesta part del Pla de Gestió.


Publicat el 29 de abril del 2021