Control del compliment dels terminis legals de pagaments

La Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’ICAC, sobre la informació a incorporar per les empreses espanyoles a la seva memòria dels comptes anuals, en què s’indiquin els ajornaments de pagament a a proveïdors en les operacions comercials, va entrar en vigor el passat 1 de gener.

NULL

Documents adjunts Control del compliment dels terminis legals de pagaments:
Publicat el 18 de gener del 2011