CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA I EL COLGEOCAT

El passat divendres 26 de novembre de 2021 es va signar el conveni marc de col·laboració entre l’ICGC i el COLGEOCAT.

L’objecte d’aquest Conveni és l’establiment d’un marc de col·laboració en projectes aplicats a la geotècnia, la geotèrmia, la difusió de la geologia i el patrimoni geològic, i la conservació del coneixement geològic i geotècnic generat entre l’ICGC i COLGEOCAT

Els camps de col·laboració entre ambdues institucions són:

  • Elaboració i col·laboració en projectes de les dues entitats en l’àmbit del risc geològic, l’enginyeria geològica, la geologia ambiental, la geotèrmia, el patrimoni geològic i d’altres temes d’interès comú en geologia.
  • Facilitar informació i posar a disposició pública informació geològica a la societat.
  • Promocionar les bones pràctiques professionals en el camp de la geologia.
  • Compartir Bases de dades, el seu desenvolupament i l’obtenció de registres fent un esment especial a bases de dades de riscos geològics i de geotècnia.
  • Vetllar per la preservació d’informació de caràcter geològic i geotècnic.
  • Prendre i col·laborar en iniciatives conjuntes per la difusió de la geologia i la promoció de les disciplines que conformen el seu corpus.
  • Elaborar de forma conjunta guies o monografies.
  • Col·laborar en l’organització d’actes conjunts en la difusió de la geologia, la geotècnia i de la conscienciació del risc geològic.

Així mateix, ambdues institucions volen que es preservi el coneixement geològic i geotècnic a Catalunya generat per professionals en el àmbit de la seva activitat d’investigació, ja sigui per a ens públics i privats.

La vigència del conveni és de 4 anys.

Publicat el 30 de novembre del 2021