Convocatòria d’ajudes per accidents professionals per l’any 2013

Convocatòria acordada per la Junta de Govern de l’ICOG.

Segons l’article 5 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, correspon als col·legis professionals la organització d’activitats i serveis comuns d’interès pels col·legiats, de caràcter assistencial i de previsió i altres anàlegs, proveint al sosteniment econòmic a través dels mitjans necessaris.

Per aquest motiu, la Junta de Govern de l’ICOG ha acordat la convocatòria d’ajudes per accidents ocorreguts en l’exercici de la professió per l’any 2013.

Consulteu tots els detalls a les BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

(Font/Imatge: ICOG)

Publicat el 4 de abril del 2013