CURS TEÒRIC-PRÀCTIC DE ICP-MS 2018

23, 24 i 25 de maig del 2018.

L’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA_CSIC) organitza, durant els dies 23, 24 i 25 de maig, la novena edició del Curs Teòric-Pràctic d’ICP-MS 2018.

L’anàlisi per Espectrometria de Masses amb Plasma Acoplat Induidament (ICP-MS) és la tècnica més adequada tant per a l’anàlisi multielemental de rutina d’elements traça com per a estudis d’alta precisió de relacions isotòpiques. Aquesta tècnica s’aplica en sectors tan diversos com geologia, medi ambient, anàlisis clínics, indústria alimentària, indústria nuclear, semiconductors o investigació forense.

El curs vol proporcionar els coneixements teòrics i pràctics de la tècnica d’ICP-MS i oferir una visió de les seves aplicacions per a la determinació d’elements traça i relacions isotòpiques en diversos tipus de mostra en el marc de la normativa vigent.

El curs consta de sessions teòriques per a conèixer els fonaments i aplicacions ICP-MS i de diverses sessions pràctiques per a mostrar els mètodes de preparació de les mostres i els protocols analítics més comuns per a l’anàlisi de roques, sòls i aigües. Es mostraran els avantatges que ofereix aquesta tècnica i l’alumne adquirirà uns coneixements bàsics d’aquesta, de les seves aplicacions i possibilitats analítiques així com dels criteris que els permeti seleccionar la forma de treball més adequada per a cada cas.

El curs està dirigit a professionals que, tant en laboratoris públics com privats, s’enfrontin amb el repte de realitzar anàlisis espectromètrics per a la determinació d’elements traça i relacions isotòpiques.

La data límit d’inscripció finalitza el 10 d’abril. Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV i un text breu amb les motivacions per realitzar aquest curs, a l’atenció de Marta Rejas  mrejas@ictja.csic.es. Posteriorment, s’enviarà un mail per informar a les persones acceptades i tota la informació per gestionar la inscripció.

Tota la informació detallada al següent ENLLAÇ i al fulletó informatiu.

 

(Font: ICTJA-CSIC / Imatge: Curs Teòric-Pràctic d’ICP-MS 2018)

Documents adjunts CURS TEÒRIC-PRÀCTIC DE ICP-MS 2018:
Publicat el 29 de març del 2018