CURSO DE CIENCIAS DE LA TIERRA. EXPEDICIÓN A KIRGUISTÁN

EVOLUCIÓN TECTÓNICA Y ESTRUCTURA DE LA CORTEZA TERRESTRE EN EL MACIZO DE TIAN-SHAN Y EL SISTEMA DE PAMIR-ALAY.

L’AEPECT (Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra) organitza aquesta expedició naturalística a Kirguizistán per a descobrir el seu patrimoni i la seva evolució geològiques, així com la seva diversitat biològica i el seu desenvolupament cultural.

Els objectius generals d’aquest curs pràctic són: 
– reconèixer i realitzar anàlisis de camp de diversos fenòmens i estructures geològiques; 
– comprendre i interpretar la diversitat natural del nostre planeta en funció d’aspectes climàtics, geogràfics i geològics molt diferents dels que existeixen a Espanya; 
– realitzar comparacions d’unitats geològiques i geomorfològiques de diferent edat amb les mateixes ubicades en el context geològic espanyol; 
– buscar i analitzar indicis de camp encaminats a l’estudi dels mecanismes de fracturació i de la tectònica de plaques; 
– deduir i proposar diferents aplicacions didàctiques de les activitats i observacions efectuades en les matèries de l’àmbit de Biologia i Geologia en Educació Secundària; 
– potenciar la formació del professorat en l’actualització científica i didàctica, així com afavorir l’intercanvi d’experiències; 
– aconseguir una integració i connexió entre fenòmens biòtics, abiòtics i antròpics a partir de les observacions realitzades al llarg de la ruta, comprenent el valor de la diversitat i les adaptacions com a motors de la naturalesa.

Aquests objectius oferiran als participants l’oportunitat d’estudiar múltiples fenòmens naturals (geològics, biològics, ecològics, astronòmics, antropològics…) molt diferents dels existents a Espanya.

Aquest conjunt d’experiències i l’enorme diversitat dels àmbits geogràfics que es recorreran repercutiran favorablement a la revitalització de l’ensenyament de la Geologia, de les Ciències de la Terra i Mediambientals, i en les diferents matèries de Biologia per part del professorat participant.

Es pot ampliar tota la informació accedint al següent enllaç.

(Font/Imatge: AEPECT)

Publicat el 23 de gener del 2019