Cursos de postgrau sobre LA RESTAURACIÓ D’ESPAIS MINERS

Restauració d’espais miners: La revegetació
28 febrer-28 març de 2022
Dilluns i dimecres 17-19h
2 crèdits (50 h)
Dirigit a: • Persones interessades en el coneixement del paper de la vegetació a la restauració d’espais miners.
• Preferentment Llicenciats, Graduats i Enginyers de les Ciències de la Vida i de la Terra i de disciplines afins (Biologia, Ciències Ambientals, Agronomia, Geologia, Enginyeria de Mines,
Enginyeria Forestal, Geografia o Arquitectura Paisatgística).
Curs superior universitari (*)
Preu curs: 200 €
Taxa de matriculació: 20 €
Matrícula: fins a 1 febrer 2022 (oberta)
Professorat
Montserrat Jorba. UB
Alberto Vilagrosa. CEAM
Cándido Gálvez. Llavors Silvestres
Sessions on-line
Idioma: castellà
(*) Es requereix una titulació universitària. En cas de no disposar d’aquesta titulació, s’obtindrà un certificat de
extensió universitària

Restauració d’ espais miners: El sòl
1 febrer-31 març de 2022
Dimarts i dijous: 18-20h
3 crèdits (75 h) (segona edició)
Dirigit a: • Persones interessades en el coneixement del paper del sòl a la restauració d’espais miners.
• Preferentment Llicenciats, Graduats i Enginyers de les Ciències de la Vida i de la Terra i de disciplines afins (Biologia, Ciències Ambientals, Agronomia, Geologia, Enginyeria de Mines, Enginyeria Forestal, Geografia o Arquitectura Paisatgística)
Curs superior universitari (*) Preu curs: 300 €
Taxa de matriculació: 30 €
Matrícula: gener 2022 (oberta)
Sessions on-line
Idioma: castellà
(*) Es requereix una titulació universitària. En cas de no disposar d’aquesta titulació, s’obtindrà un certificat de extensió universitària

Restauració d’ espais miners: Els hàbitats

4 abril – 10 juny de 2022
Dilluns i dimecres : 17-19h
3 crèdits (75 h) (segona edició)
Dirigit a: • Persones interessades en el coneixement del paper del sòl a la restauració d’espais miners.
• Preferentment Llicenciats, Graduats i Enginyers de les Ciències de la Vida i de la Terra i de disciplines afins (Biologia, Ciències Ambientals, Agronomia, Geologia, Enginyeria de Mines, Enginyeria Forestal, Geografia o Arquitectura Paisatgística)
Curs superior universitari (*) Preu curs: 400 €
Taxa de matriculació: 40 €
Matrícula: 1-31 de març 2022 (oberta)
Sessions on-line
Idioma: castellà
(*) Es requereix una titulació universitària. En cas de no disposar d’aquesta titulació, s’obtindrà un certificat de extensió universitària

Més informació
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/L/202111220/index.html
Consultes matrícula: ana.cuchi@ub.edu
Consultes curs: montsejorba@ub.edu

Documents adjunts Cursos de postgrau sobre LA RESTAURACIÓ D’ESPAIS MINERS:
Publicat el 22 de febrer del 2022