CURSOS EXPLORA UCEN 2019

26a EDICIÓ DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU DE LA NATURA.

L’Exploratori dels Recursos de la Naturaorganitza novament els cursos EXPLORAcorresponents a la 26a edició de la Universitat Catalana d’Estiu de la Natura(UCEN 2019), que tindran lloc a la comarca del Berguedà del 8 al 17 de juliol de 2019.

En la present edició, es tractaran temes molt variats, des del Romànic, la vinya de muntanya i els recursos fluvials. De la mà de professors universitaris propis de la UPC i d’altres professionals especialitzats, la UCEN ofereix uns cursos que combinen les classes teòriques amb les sortides de camp, sempre en aquest marc natural extraordinari de la comarca del Berguedà.

Els cursos són adreçats a estudiants universitaris, professorat de Secundària (tecnologia, matemàtiques, ciències experimentals…), ensenyants de ciències naturals i ciències socials, professionals relacionats amb el medi ambient i les ciències de la Terra, i amants de la natura en general.

Totes les activitats es troben incloses a la Xarxa Vives d’Universitats i gaudeixen de reconeixement de crèdits ECTS. Així mateix, són activitats incloses en el Pla de Formació Permanent del professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Es pot consultar tota la informació detallada accedint al PROGRAMA així com al següent ENLLAÇ.

(Font: Exploratori dels Recursos de la Natura, UPC/Imatge: UCEN)

Documents adjunts CURSOS EXPLORA UCEN 2019:
Publicat el 8 de maig del 2019