Debat de l’Aigua

Arran de la constitució, el passat 28 d’abril del 2008, de la Taula Nacional de la Sequera i aprofitant l’estructura representativa de la mateixa, es va plantejar el Debat de l’Aigua. Aquest debat de caire participatiu té uns objectius i unes perspectives a mig i llarg termini que suposen un pas previ a la constitució futura de la Taula de l’Aigua.

El conjunt de debats, que es van iniciar l’1 de desembre del 2008, es converteix en un procés per posar en comú el coneixement de l’administració de l’aigua i les mesures que té previstes adoptar, un nou espai per consensuar i acordar solucions a mig termini i més enllà del 2025, que permetin aplicar polítiques de l’aigua amb garanties d’èxit polític i acord social.

Per enriquir tot aquest procés, s’ha comptat amb la presència d’experts i representants de l’àmbit institucional, territorial, acadèmic, econòmic i social, que han aportat informació complementària, o inclús contradictòria, a la que s’ha presentat des de l’Agència Catalana de l’Aigua, l’elecció dels quals s’ha mesurat en base a la seva trajectòria professional i la seva vinculació al món de l’aigua.

El Joan Escuer, president del nostre col·legi, ha assistit a aquests debats i ha participat activament en la cinquena sessió, que va tenir lloc el 12 de maig de 2009, i en la qual es va reflexionar sobre els conceptes de zones inundables i espais fluvials, es van tractar els usos admissibles en aquests espais, les normatives reguladores i el conjunt de mesures necessàries per comptabilitzar aquests usos amb la funcionalitat hidràulica i ambiental dels cursos d’aigua, anàlisi emmarcat dins d’un risc assumible d’afeccions a béns i persones.

El passat 9 de febrer van finalitzar els debats amb la sessió plenària de conclusions. Us mantindrem informats dels resultats de tot el procés del Debat de l’Aigua, que es faran públics i es podran consultar a partir de la primavera del 2010.

Publicat el 1 de març del 2010