Decàleg per minimitzar el risc sísmic en l’àmbit estatal, autonòmic i municipal

El Col·legi de Geòlegs es mostra a favor d’actualitzar i millorar la normativa sismoresistent a Espanya.

Colgeocat, conscient de la importància de revisar i millorar la normativa sismoresistent a Espanya, en especial en les zones de perillosistat sísmica, i amb el propòsit d’implantar un decàleg de mesures per reduir al màxim els danys col·laterals d’un terratrèmol, davant la impossibilitat de predir un sisme, es posa a disposició de l’Administració Pública per l’assessorament tècnic i per la configuració d’una comissió conformada per experts en la matèria, que duguin a terme l’actualització d’aquesta normativa.

Consulteu el Decàleg.

Llegeix el reportatge al respecte, publicat al portal immobiliari Fotocasa.

(Imatge: Internet)

Documents adjunts Decàleg per minimitzar el risc sísmic en l’àmbit estatal, autonòmic i municipal:
Publicat el 20 de maig del 2011