Decret de sequera i les mesures i accions adoptades per fer-ne front

El Decret Llei 1/2023, de 28 de febrer, estableix mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l’àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya. Aquest decret llei eleva l’alerta a la conca Ter-Llobregat a la fase d’excepcionalitat, i entren en vigor les mesures extraordinàries i urgents per afer front a la sequera, com limitar l’aigua a 230 litres per habitant i dia. Aquesta nova fase comporta la reducció de l’aigua per als habitants, tenint en compte el risc de desabastament futur considerant que ens apropem a la primavera amb un volum de reserves molt baix, del 28%. Aquest decret llei ha estat aprovat pel govern després de 25 mesos sense pluges abundants a les capçaleres dels rius.

En el portal de la sequera podreu consultar l’estat de les reserves hídriques a Catalunya. Inici. El portal de la sequera (gencat.cat)

Documents adjunts Decret de sequera i les mesures i accions adoptades per fer-ne front:
Publicat el 13 de abril del 2023