Defensa cedeix a l’ICC els fulls de Catalunya del primer vol fotogramètric

El Ministerio de Defensa ha cedit a l’ICC els 3 600 fotogrames corresponents a Catalunya del primer vol fotogramètric d’Espanya (sèrie A), que va ser realitzat per la Força Aèria nord-americana els anys 1945-1946. Es tracta, doncs, de les imatges aèries verticals més antigues que hi ha del territori peninsular i, per aquest motiu, tenen un gran valor documental.

Consulta l’article sencer.

Publicat el 17 de febrer del 2011