Departament de Visats COLGEOCAT

Benvolguts col·legiats/ades,

Us informem de la reestructuració del Departament de Visats de Colgeocat, tant pel que fa al personal, com al sistema de funcionament del mateix.

Com ja hem anat explicant en diferents ocasions, la davallada de l’activitat professional dels col·legiats especialment en el sector de la construcció, ha fet que els ingressos que provenen dels visats hagin tingut un descens superior al 80%.

Aquesta davallada d’ingressos va acompanyada d’una evident disminució en el treball a fer per part del Departament de Visats que fa totalment insostenible el manteniment d’aquest Departament tal i com l’hem tingut durant els darrers anys.

És per això que aquest mes d’agost es va procedir a la reestructuració del Departament de Visats pel que fa al personal i també al sistema de funcionament, tal i com han fet les delegacions d’Aragó, Astúries i l’ICOGA.

Aquesta reestructuració ha implicat l’acomiadament de la Patricia Czech-Bergtholt que ocupava el lloc de Secretària Tècnica.

Per tal de poder continuar donant un servei de visats de qualitat i lliure de qualsevol dubte, els visats que requereixen d’un revisió tècnica amb la fi de donar compliment al CTE ara es fan sota el control del geòleg membre de Consell de Govern Roger Oriol Gibert amb experiència acreditada en aquest camp i sota la supervisió última del cos de secretaris tècnics de l’ICOG format per Nieves Paniagua i Garikoitz Mendieta, per tal de que la interpretació del CTE sigui la mateixa tant a la Seu Central com a les Delegacions.

Aquest model cal considerar-lo com a provisional segons evolucioni el volum de visats.

El Consell de Govern vol agrair la feina i professionalitat demostrada per la Patricia Czech-Bergtholt aquests anys que ha dedicat al Col·legi de Geòlegs.

Ramon Pérez i Mir
Secretari en funcions
COLGEOCAT

Barcelona, 12 de setembre de 2011

Publicat el 14 de setembre del 2011