Descomptes als hotels Zenit

La cadena d’Hotels Zenit ofereix un 10% de descompte als col·legiats sobre les tarifes de venda.

Podeu consultar la seva web: www.zenithoteles.com

Documents adjunts Descomptes als hotels Zenit:
Publicat el 16 de Abril del 2021