Detecten evidències d’ una estructura oculta dins el nucli de la Terra