EL CARBONI ORGÀNIC DELS SÒLS AGRÍCOLES

Una eina per a la mitigació del Canvi Climàtic a Catalunya.

El proper 7 de juny, de 9 a 14 h, se celebrarà la jornada EL CARBONI ORGÀNIC DELS SÒLS AGRÍCOLES: UNA EINA PER A LA MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC A CATALUNYA, organitzada conjuntament per ICGC, IEC, DARP, CREAF, IRTA, CTFC.

Lobjectiu daquesta convocatòria és obrir un debat sobre el paper dels sòls agrícoles com a embornal de carboni, fet que determinarà el seu paper en la mitigació del canvi climàtic, identificant possibles actuacions de futur en la caracterització i protecció del sòl com a recurs.

En el transcurs de la jornada, es farà una doble presentació:

– La Base de dades i Sistema dInformació dels Sòls de Catalunya (BDSISCat), que sestà desenvolupant des de lInstitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i que es pot consultar al portal Geoíndex de lICGC.

– El nou Mapa digital destocs de Carboni als sòls agrícoles de Catalunya, escala 1:500.000, realitzat en el marc dun conveni de col·laboració entre lICGC, el DARP, lIRTA, el CTFC i el CREAF per a la realització dun estudi destimació dels estocs de carboni als sòls agrícoles de Catalunya.

La jornada, que tindrà lloc a la seu de l’IEC (Institut d’Estudis Catalans), està adreçada a professionals de ladministració, del món empresarial i de làmbit acadèmic interessats en els aspectes del canvi climàtic, els sistemes agrícoles, i la protecció del sòl com a recurs, amb un èmfasi especial en laplicació de lestratègia 4 x 1000 de la COP21 i 22.

Es pot consultar tota la informació detallada accedint al següent ENLLAÇ i/o al FULLETÓ INFORMATIU.

L’assistència a la jornada és gratuïta, si bé és imprescindible inscriure’s prèviament a través del següent FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.

 

(Font/Imatge: ICGC)

Documents adjunts EL CARBONI ORGÀNIC DELS SÒLS AGRÍCOLES:
Publicat el 20 de abril del 2018