EL GRUP DE TREBALL DE GEOTÈRMIA DEL CEEC AL PROGRAMA DE TV3 “TOT ES MOU”!

Participació del Grup de Treball de Geotèrmia del Clúster de l’Energia Eficient de Cataluny al programa de TV3 “Tot es mou”.

El Parlament Europeu declara estat d’emergència climàtica a Europa. Per a contrarestar aquest canvi climàtic imminnent, ja des de fa temps, s’esta desenvolupant i utilitzant les energies renovables (solar, eòlica…) com a font generadora d’electricitat.

L’objectiu és que al 2050 tota l’energia que es consumeixi sigui renovable. Per això, cal tenir en compte, una font renovable que moltes vegades passa desapercebuda: l’energia geotèrmica.

Albert Pujades, coordinador del Grup de Treball de Geotèrmia del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, intervé al programa de TV3 “Tot es mou”, on explica les infraestrucures necessàries i el procediment que es dur a terme per l’obtenció d’energia geotèrmica.

Publicat el 10 de gener del 2020