EL MAPA GEOTÈCNIC DE BARCELONA

El mapa geotècnic de l’ICGC a Internet.

Ja està disponible, a través d’Internet, el Mapa geotècnic de Barcelona en CD-Rom.

Aquest mapa es va publicat l’any 2000 per l’ICC i Bosch & Ventayol Geo-serveis, i va comptar amb la col·laboració de la Direcció General d’Actua­cions Concertades, d’Arqui­tectura i Habitatge del DPTOP i de RSE Aplicaciones Territoriales SA.  

L’objectiu del nou accés al mapa, ja descatalogat, és proporcionar una primera visió geotècnica del terreny on es  planteja cada obra tenint en compte, però, que no pretén, ni pot substituir el reconeixement concret que cal fer en cada un dels  projectes.

El producte facilita, tant per l’escala de treball com per la informació que conté, situar cada nou projecte constructiu dins el seu marc geotècnic. L’àrea que recobreix és des de la desembocadura del Llobregat i la plana litoral del nord-est del Besòs fins a la serra de Collserola.

 

(Font/Imatge: ICGC)

Publicat el 3 de febrer del 2015