El mapa topogràfic més precís, traçat amb làser i des de l’aire

L’escrutini de la superfície terrestre serveix per detectar zones inundables i calcular emissions de CO2

L’Institut Geogràfic Nacional està elaborant el mapa topogràfic espanyol més precís. Un làser determina cada 1,4 metres quadrats l’alçada dels punts amb una exactitud de 10 centímetres. Gràcies a la seva precisió pot servir per detectar zones inundables i també per calcular la quantitat de fusta i CO2 de cada bosc.

Aquest sistema canviarà el procediment d’elaboració dels inventaris forestals, que es venien fent a peu. La projecció de làser des d’una avió reportarà, tanmateix, dades sobre la biomassa d’una zona boscosa i la seva propensió als incendis.

El País

Publicat el 23 de març del 2010