El nucli terrestre no gira tan ràpid

L’estudi d’un grup de geofísics ha estat publicat a Nature Geoscience

La velocitat de rotació del nucli del planeta Terra és inferior a un grau per cada milió d’anys, menor del que es pensava fins ara, segons la investigació d’un grup de geofísics del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de Cambridge.

Segons afirma Lauren Waszek, signant de la recerca que ha estat publicada a Nature Geoscience, el nucli terrestre creix lentament a mida que el fluid exterior es va solidificant sobre la superfície del nucli extern, i la diferència de les velocitats hemisfèriques est-oest dl procés queda aturada en l’estructura del nucli intern. La velocitat de la rotació, diu Waszek, és resultat de l’evolució de l’estructura hemisfèrica, i els hemisferis i la rotació són incompatibles, afegeix.

Els científics que han participar juntament amb Waszek en aquests treballs han fet servir ones sísmiques que han travessat en nucli intern, a més de 5.000 metres sota la superfície, i les han comparat amb els resultats del temps de viatge d’ones reflectides a la superfície nuclear.

El Mundo

Publicat el 21 de febrer del 2011