El pantà de Tous continuarà buit fins a final dany

Els treballs que des del mes de juliol passat tenen lloc a lembassament de Sant Martí de Tous acabaran a final daquest any, segons han confirmat fonts del departament dAgricultura, Ramaderia i Pesca (DAR).

Ja han finalitzat els treballs geotècnics de camp, que eren el gros de les tasques, i queda per reparar una comporta de la presa. Ara mateix sestan elaborant els estudis per trobar alternatives per la pressió de laigua al cos de la presa, i la previsió és que acabin a final dany. Els treballs bàsics han estat els «sondejos en el vas de lembassament» i en el cos de la presa, la instal·lació de piezòmetres hidràulics al cos de la presa i la realització de cales «en lespatller daigües avall del cos» de lembassament.
La presa que va ser inaugurada fa més 10 anys ha patit de forma discontinua problemes de filtració, que nhan condicionat laprofitament per als regadius. Després daquesta intervenció no es preveu que hi hagi cap disminució de la capacitat inicial.

REGIó 7

Publicat el 16 de novembre del 2009