El regadiu Xerta-Sènia, encara prioritari per al Govern

L’actuació sobre el darrer tram del canal i la comprovació de la captació i l’impuls de l’aigua són les tasques que ara es duen a terme

El canvi de Govern a Catalunya no suposarà cap modificació en els plans de posada a punt del regadiu Xerta-Sènia. Així, les obres continuen actualment amb la construcció del darrer tram del canal, d’uns 12 km entre Santa Bàrbara i el nucli urbà de la Miliana, i amb les comprovacions sobre el funcionament dels sistemes de captació i impuls de l’aigua des de l’Ebre. La concessió al regadiu Xerta-Sènia consisteix en 72 hectòmetres cúbics anuals amb un cabal màxim de 10 metres cúbics per segon.

Aquest regadiu pot abastar més de 16.000 hectàrees de les comarques del Baix Ebre i el Monstià, segons les estimacions oficials, Les expectatives, si les obres prossegueixen sense retards, indiquen que el regadiu en aquestes terres es podrà iniciar cap a la primavera del 2012.

Diari de Tarragona

Publicat el 16 de febrer del 2011