El traçat mixt, solució per la variant de Solsona

La combinació de les opcions nord i sud consensuada amb el Consell Comarcal, Olius i Clariana es fonamenta en un estudi de la UPC.

La futura variant de la c-55 finalment no seguirà el traçat sud ni el traçat nord, doncs el consens a què han arribat Solsona, Olius, Clariana i el Consell Comarcal del Solsonès és adoptar un traçat mixt.

Aquest traçat, basat en un estudi encarregat pel Consell a la Universitat Politècnica de Catalunya, discorrerà 9 kilòmetres des de la zona de Can Blanch per la vessant nord de la urbanització de Pi de Sant Just fins arribar a la variant de Solsona, des d’on enllaçarà amb la c-26. En una fase posterior es resoldrà com connectar la infraestructura amb la carretera de Basella. 

Regió7

Publicat el 3 de març del 2010