EL TRIBUNAL SUPREM CONFIRMA LA COMPETÈNCIA DELS GEÒLEGS EN CAPTACIÓ D’AIGÜES

Desestimat un recurs de cassació de la Comunitat de Madrid.

Els geòlegs són competents per als projectes de captació daigües subterrànies, confirma la sentència. A més aquests estudis es regeixen per la Llei dAigües i no sels pot aplicar la Llei de Mines, segons sentència el TS que implica jurisprudència ferma.  

LICOG ha guanyat una nova batalla judicial. El Tribunal Suprem confirma que els geòlegs són competents per a projectes de captació daigües (tasques subterrànies de captació daigües i maquinàries delevació).   El Col·legi va interposar un recurs contra les resolucions de la Conselleria dEconomia i Hisenda de la Comunitat de Madrid que al·legaven falta de competència dun geòleg col·legiat per signar un projecte de captació daigües, que va ser estimat pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid. Aquesta decisió del TS desestima un recurs de cassació de la Comunitat de Madrid i confirma el criteri del TSJM que ja donava la raó als geòlegs.  

És importantíssim per a la professió per què el Tribunal Suprem confirma que els geòlegs som competents per als estudis daigües subterrànies i que a aquests estudis no sels pot aplicar la Llei de Mines, explica el Col·legi.  

Segons el Tribunal Suprem els plans destudis de Llicenciat en Geologia habiliten per aquesta competència i ha de regir el principi dexercici professional i lliure competència.

El Col·legi de Geòlegs anima a altres geòlegs als quals qualsevol Administració rebutgi projectes de captació daigües, a posar en el seu coneixement decisions que vulnerin el lliure accés a les competències professionals.   

Es poden ampliar els detalls de la sentència accedint al següent ENLLAÇ.

 

(Font/Imatge: ICOG)

Publicat el 27 de novembre del 2017