ELECCIONS ALS ÒRGANS DE GOVERN DE LES CAMBRES DE COMERÇ DE CATALUNYA

JA SAPS QUE COM A AUTÒNOM O REPRESENTANT D’UNA EMPRESA TENS DRET A VOT EN AQUESTES ELECCIONS?

Les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya són entitats encarregades de representar els interessos dels sectors econòmics, oferir serveis a les empreses i col·laborar amb l’Administració en l’exercici de funcions públiques, i que tenen influència en la gestió d’aeroports, ports, i diferents motors de l’economia del nostre país. 

Totes les empreses, nacionals o estrangeres, que tenen activitat comercial, industrial, de serveis o naviliera amb establiments, delegacions o agències en el territori de la Cambra en formen part automàticament i són electores, sense que se’n derivi cap obligació econòmica.

En l’actualitat, les Cambres catalanes compten amb un cens total de 682.000 empreses.

 El proper mes de maig se celebren les eleccions per a la renovació de les persones membres de les 13 Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.

Es pot consultar la normativa electoral al següent ENLLAÇ.

El calendari de votacions és el següent:

– Votacions electròniquesde les 9.00 h. del 02/05/2019 a les 9.00 h. del 07/05/2019. El sistema de vot electrònic es realitzarà mitjançant una plataforma electrònica amb una adreça URL habilitada a l’efecte a la pàgina web de cadascuna de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

Es poden consultar els certificats digitals admesos per a l’exercici del vot per mitjans electrònics de forma remota a través del següent ENLLAÇ.

– Votacions presencials (amb mitjans electrònics) a les seus de les Cambres de Comerç de Catalunya. De manera ininterrompuda de les 10.00 h. a les 18.00 h. del 08/05/2019.

JA SAPS QUE COM A AUTÒNOM O REPRESENTANT D’UNA EMPRESA TENS DRET A VOT EN AQUESTES ELECCIONS?

Des del COLGEOCAT us animem a participar en aquestes eleccions a les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya, per tal que doneu vot a aquella candidatura que millor pugui representar els vostres interessos.

Poden exercir el seu dret a vot tots els representants d’empreses autònoms que estiguin al cens de la Cambra de Comerç corresponent. No així els assalariats.

Podeu consultar les candidatures i el cens a les pàgines webs de les diferents Cambres de Comerç d’acord a la demarcació on es trobi registrada la seu social de la vostra empresa o la vostra activitat professional.

Per aquells de vosaltres que estigueu interessats en exercir el vostre dret a vot en aquestes eleccions, i no disposeu de certificat digital, us podeu posar en contacte amb nosaltres a info@colgeocat.org, identificant-vos amb el vostre nom i cognom i número de col·legiat/da, i us facilitarem la informació per tal que pugueu sol·licitar l’emissió d’un certificat digital gratuït (durant 6 mesos).

(Imatge: logo Cambres de Comerç)

Publicat el 10 de abril del 2019