Eleccions Colgeocat 2010

El passat divendres 12 de març es van celebrar les Eleccions a la Junta de Govern de la nostra delegació per a la totalitat dels seus càrrecs.

S’obre un termini de 10 dies per possibles reclamacions que es realitzaran per escrit i es dirigiran al president de la mesa electoral (info@colgeocat.org) (art.58 dels Estatuts/art.106 RRI).

Consulteu l’acta de la votació.

Publicat el 15 de març del 2010