Els geòlegs volen que se’ls reconeguin més competències en explotacions mineres

La directiva sobre serveis professionals ha obert la porta al reconeixement d’habilitats professionals adquirides amb l’experiència

Els geòlegs pretenen que, d’acord amb les novetats de la directiva de serveis professionals que s’implementen a Espanya mitjançant la Llei Òmnibus, es reconeguin les seves competències en explotacions mineres. Aquesta és la demanda expressada per Manuel Regueiro, secretari general del Colegio Oficial de Geólogos, qui assenyala que la legislació sobre mines només a atribueix als enginyers especialitzats determinades competències en aquesta matèria.

La promulgació de la directiva sobre serveis professionals, transposada a Espanya amb l’anomenada Llei Òmnibus, ha obert la possibilitat del reconeixement de les anomenades competències professionals. Aquestes són les capacitats adquirides amb el pas dels anys d’experiència laboral acreditada i no certificades per una titulació acadèmica concreta.

Cinco Días

Publicat el 27 de desembre del 2010