Els plans urbans de 600 municipis a cop de clic

A través del portal siu.vivienda.es, que ha posat en marxa el Ministeri de Vivenda en col·laboració amb les comunitats autònomes, es pot accedir a tot el marc normatiu relacionat amb l’ús del sòl, els creixements urbans, el planejament de més de 669 municipis espanyols i ortofotografies amb una resolució superior (1/2.000) a la de Googlemaps i sense ombres.

La iniciativa respon a un mandat de la Llei del Sòl i a l’esperit de la directiva europea Inspire que advoquen, respectivament, per la planificació i la disponibilitat de les dades espacials cartogràfiques existents, qualsevol que sigui el seu titular, en aquest cas, les comunitats autònomes i els ajuntaments.
Estan disponibles els planejaments de les ciutats amb més de 22.000 habitants, el 50% de la població espanyola. Per 2010, es preveu que estiguin accessibles les dades de més de 2.500 municipis, on es concentra més del 81% del cens.

Publicat el 16 de novembre del 2009