Els processos geològics i el relleu d’Aigüestortes, en una guia

L’obra és una iniciativa del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i l’IGME

L’explicació sobre els processos geològics i les formes del relleu del Parc d’Aigüestortes (Lleida) ha quedat recollida en una guia editada pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i l’Institut Geològic i Miner d’Espanya.

Aquest treball consta de tres parts. La primera exposa els conceptes fonamentals de la Geologia que ajuden a entendre les observacions dels itineraris proposats. La segona descriu les característiques geològiques del Parc i els seus voltants, mentre que la tercera és una selecció de 13 itineraris triats amb criteris de facilitat d’accés, popularitat i qualitat d’observació dels fenòmens geològics.

ABC

Publicat el 19 de gener del 2011